Fundacja.

O NAS.

 • Fundacja JUST BETTER dostarcza wiedzę oraz rozwiązania pozwalające przeciwdziałać problemom dyskryminacji i mobbingu. Nie jest istotne kim jesteś, pracownikiem czy reprezentantem firmy istotne jest to, że jesteś przeciwny mobbingowi.

 • Inicjatorki oraz współzałożycielki Fundacji, Sylwia Szczepańska oraz Magdalena Helman to ekspertki w dziedzinie psychologii biznesu, na co dzień doradzające i szkolące kadrę zarządzającą wszystkich szczebli, w tym przedstawicieli instytucji oraz organizacji w Polsce a także za granicą. Ich wieloletnie obserwacje oraz zdobyte doświadczenie w roli coacha i trenera zainspirowało powstanie naszej organizacji, angażując do pracy specjalistów różnych dziedzin.

 • Tworzymy zespół, który potrafi wesprzeć w działaniach wyspecjalizowane instytucje, korporacje, firmy innej wielkości, a także pomóc indywidualnym osobom, których dotknął problem mobbingu lub dyskryminacji.

FUNDACJA.

 • Zarząd:

  Magdalena Helman- Barylska, Prezes Fundacji
  Sylwia Szczepańska, Wiceprezes Fundacji

 • Osoby współpracujące z Fundacją:

  Monika Mielcarek
  Psycholog, pracownik Instytutu Psychologii UAM

  Mateusz Majchrzak
  Psycholog, absolwent UAM w Poznaniu

  Maciej Macko
  Ekspert, Członek Rady Programowej

 •  

  Maciej Duda
  Ekspert, Członek Rady Programowej

  Kancelaria Adwokatów „Rynkowski-Olejnik” s.p.
  Adw. Maciej Rynkowski
  Adw. Robert Olejnik

  Gabriela Olczyk
  Koordynator Fundacji

CELE FUNDACJI.

 • 1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i zwiększanie sprawiedliwości społecznej w zakresie profilaktyki i skutecznej walki z mobbingiem i dyskryminacją.

  2. Aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe,

 • rasę, religię i wyznawane poglądy, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i majątkowy oraz wiek.

  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wspieranie grup narażonych na wykluczenie.

  4. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom lub zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy lub środowisku zawodowym.

 • 5. Zwiększanie szans zdobycia i utrzymania pracy, oraz reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych.

  POBIERZ STATUT

WSPÓŁPRACA.